Tisková zpráva ke COVID-19

1. června 2020

V minulém týdnu byl u jednoho z našich hostů diagnostikován pozitivní test na onemocnění covid-19. Tento pacient byl přestěhován do izolace – jedno ze speciálně upravených bytů, které byly již na začátku epidemie připraveny v TVM Tower pro tyto účely společně s celou řadou dalších opatření.

 

Jsme v kontaktu s hygienickou stanicí a plně respektujeme jejich doporučení. Situaci můžeme nyní vyhodnotit jako stabilizovanou a kromě jediného případu neevidujeme další nemocné. Všechny osoby, které mohly přijít s pozitivním pacientem do styku, byly testovány, a u všech vyšel test na Covid-19 negativně. Jednalo se o plošné testování celého patra budovy, kde se pacient pohyboval. A to včetně osoby sdílející s nemocným společný pokoj. Ani u něj se nákaza neprokázala.

I když všechny provedené testy vyšly negativně, byla všem zúčastněným nařízena karanténa.

Osoby v karanténě zůstávají ve svých apartmánech a celé patro budovy je uzavřeno. Společně s jejich zaměstnavatelem všem hostům v karanténě zajišťujeme jídlo z naší restaurace a vše potřebné. Hosté v karanténě nemají možnost vycházet z patra ani z budovy a nemohou tak nikoho ohrozit.

Hosté umístění v karanténě jsou v pořádku a průběh nemoci u pacienta je mírný.

Jsme rádi, že opatření, které jsme zavedli, se projevila v praxi jako účinná. I nadále děláme vše pro bezpečnost našich hostů a zaměstnanců. Pokračujeme v plošné a pravidelné dezinfekci společných prostor a jsme v kontaktu s místní hygienickou stanicí.

Ředitel resortu Tomáš Spěvák oceňuje dosavadní práci zaměstnanců a děkuje všem zaměstnancům, kteří se podílejí, aplikují a dodržují bezpečnostní opatření v praxi: “Děkuji, že pokračujete v práci i při zvýšených bezpečnostních opatřeních, která současná situace vyžaduje, a sníženém komfortu při práci. Máte mé uznání.

 

TVM Tower
Kutilova 3061/2
143 00 Praha 12 – Modřany
e-mail: sprava@tvmnet.cz
tel.: 724 009 018