TVM – Společensky odpovědná firma

Rádi pomáháme dobrým projektům rozkvést.

Náš nový soused: PROXIMA

V létě 2019 přesunula do prostor našeho rezortu jedno ze svých pracovišť pro Prahu 12 společnost Proxima Sociale o.p.s. Tato nezisková organizace má za sebou víc jak 25 let práce s mládeží v oblasti prevence rizikového chování a aktivně podporuje i sociálně slabší rodiny.

Jejím posláním je zvyšovat kvalitu života občanů a pomoci jim překonat nepříznivé životní situace. Poskytují komplex sociálních a výchovně vzdělávacích služeb a programů. Ty jsou určené dětem, mládeži, rodinám, ale také občanům, kteří potřebují krizovou pomoc nebo sociální poradenství. Proxima současně připravuje programy pro pedagogy, děti a mládež ve školách od mateřských až po střední školy. Oficiálně svoji činnost u nás slavnostně zahájili 25. září, kdy proběhl Den otevřených dveří. Za účasti zástupců městské části Praha 12 a vedení společnosti Proxima a TVM byly představeny nové prostory a programy, které zde budou realizovat.

Které další projekty jsme již podpořili

Naše společnost  ráda přispívá školám a sportovním klubům ať finančním příspěvkem, nebo pomáhá s technickým zajištěním jejich aktivit.

Zde uvádíme hned několik příkladů, kde jsme se rádi zapojili nebo finančně přispěli:

 • Atletické závody pro žáky ZŠ Rakovského – červen 2019
  ceny pro vítěze a všechny účastníky závodu
 • Charitativní bazárek pro opuštěná a týraná zvířata – květen 2019 
  poskytnutí prostor zdarma
 • Atletický Trojboj Medvěda Rakáčka – květen 2019
  ceny pro vítěze a všechny účastníky závodu, balené vody a ozvučení
 • Soutěž: „Po stopách J.V. Myslbeka – listopad 2018
 • Atletický trojboj medvěda Rakáčka – červen 2018
 • Výtvarná soutěž pro žáky ZŠ Prahy 12  – únor 2018
 • Sportovní den – ZŠ Rakovského – červen 2017
 • Oslavy 35.výročí školy – ZŠ Profesora Švejcara – květen 2017
 • Sponzoring fotbalového kubu
 • ČVUT – projekty pro studenty
 • Nabízíme konferenční prostory pro školy včetně zapůjčení ozvučení – zdarma
 • Ubytování pedagogů
 • Vzdělávací akce pro pedagogy – v přípravě